Produkty

Newsletter

WyszukiwarkaCertyfikat Titan-Travelite


Komunikat RODO

Szanowni Państwo,


    W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

    Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że: 

 Uprzejmie informujemy, że BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s.k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o. przetwarza informacje - pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach, konferencjach ,spotkaniach handlowych, zapytaniach ofertowych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa o poniższym:

 

1.Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie  są :

 BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s.k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o.

 

2. Pochodzenie danych

 

Państwa dane pozyskaliśmy w wyniku procesu rejestracji kont klienckich w: kreatorgadzetow.com.pl,titan-travelite.com.pl oraz pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach, konferencjach ,spotkaniach handlowych, zapytaniach ofertowych.

 

3. Dane które zbieramy to:

 dane niezbędnych do logowania się do konta w portalu:

 • adres e-mail
 • hasło

 oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia (niezbędne do identyfikacji zamówienia i fakturowania) a także wysyłki zamówionego towaru. W każdym przypadku są to:

 • imię
 • nazwisko
 • nazwa 
 • pełny adres
 • numer NIP
 • telefon

 

4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.
    Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:

 • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
 • obsługi zamówień składanych w naszej firmie,
 • podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa),
 • zapewnienia usług związanych z płatnościami on-line,
 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu BTL Forms,
 • przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszego serwisu i naszej firmy,
 • analiz statystycznych,
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
 • monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań,
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych,
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
 • udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych serwisu,
 • zapisywania danych w plikach cookies,


6. Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 

 • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu i na zlecenie BTL Forms prowadzą wybrane akcje promocyjne takie jak np. wysyłka newslettera
 • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne
 • podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne
 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności i ewentualnych zwrotów;
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
 • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 


6. Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?
    Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie:
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)

    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie  pisząc na adres rodo@btlforms.com.pl  lub zaznaczając odpowiednie opcje podczas rejestracji swojego panelu klienta oraz w późniejszym terminie - w swoim panelu. Można też złożyć do nas wniosek na adres rodo@btlforms.com.pl  w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:

 

 • poprawienia danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane);
 • przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

    Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.

    Jeśli Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.

    Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, jeśli zostanie ona wyrażona podczas rejestracji lub w terminie późniejszym w panelu klienta, lub też przesłana drogą mailową na adres rodo@btlforms.com.pl
   

W związku z powyższym, informujemy, że potrzebujemy Twojej  ZGODYna przetwarzanie danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO zobowiązuje nas do odnowienia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i udzielenie odpowiednich zgód klikając na odpowiedni odnośnik poniżej.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s.k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o. oraz przez zaufane podmioty działające na zlecenie BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s.k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o.

 

w prawnie usprawiedliwionych celach w tym realizacji zamawianych usług. Mam prawo do dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz przeniesienia danych osobowych oraz do ograniczenia, wstrzymania i sprzeciwu co do ich przetwarzania, jak również do wniesienia skargi. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres rodo@btlforms.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
  , do celów marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Wyrażenie oraz cofnięcie zgody możliwe jest z poziomu ustawień w panelu klienta.

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych na temat usług i produktów oferowanych
BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s.k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o.

 

Oznacza to, że będę otrzymywał informacje z nowościami, promocjami, kodami rabatowymi itp.. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wyrażenie oraz cofnięcie zgody możliwe jest z poziomu ustawień w panelu klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o s .k ,BTL Forms Joanna Warkocka, BTL Forms Effective Advertising sp. zo.o.

, dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Oznacza to, że będę otrzymywał informacje o nowościach, promocjach, kodach rabatowych itp.. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wyrażenie oraz cofnięcie zgody możliwe jest z poziomu ustawień w panelu klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób zautomatyzowany w celu zindywidualizowania i dopasowania przedstawianej oferty do moich preferencji. Oznacza to że mogę nie otrzymywać informacji o nowościach, promocjach, kodach rabatowych którymi mógłbym nie być zainteresowany. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wyrażenie oraz cofnięcie zgody możliwe jest z poziomu ustawień w panelu klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

TAK, wyrażam zgodę

NIE, nie wyrażam zgody

 

Flux - nowe, atrakcyjne motywy!

Dostępne tylko w limitowanej ilości...
Czytaj więcej...Robusto - 100% ABS, atrakcyjny design!

Atrakcyjny design, atrakcyjna cena.
Czytaj więcej...

 Portofino V 4K - juz w sprzedaży!

 

Nasz hit tym razem w wersji 4–kołowej.
Czytaj więcej...

 

Kolekcja wiosna-lato 2015 - już dostępna!

Nowości już w sklepach...
Czytaj więcej...